fbpx

Financiële stimulans 

1. Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)

(Hybride) warmtepompen, zonneboilers en pelletkachels, biomassaketels, isolatiemaatregelen en aansluiting op een warmtenet.

Voorwaarden aanvraag

 • aanvraag na aankoop en installatie
 • aanvraag binnen 12 maanden na installatie
 • meer isolerende maatregelen laten uitvoeren? Dan kunnen alle
  maatregelen in 1 aanvraag ingediend worden.

Voorwaarden installatie

 • nieuw aangekocht, aankoop- en betaalbewijs aanwezig
 • bewijs dat door deskundig installateur geïnstalleerd
 • installatie is uw eigendom
 • installatie in Nederland geïnstalleerd
 • u verwijdert apparatuur niet binnen één jaar na datum van beslissing toekinning subsidie
A. (Hybride) warmtepompen

Woningeigenaren hebben recht op het hogere subsidiebedrag als de warmtepomp na 31 december 2021 is geïnstalleerd. Is uw warmtepomp voor 1 januari 2022 geïnstalleerd? Dan geldt het lagere bedrag van 2021. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van de installatie en varieert tussen € 500,- en € 12.450,-. Kijk voor het juiste bedrag op de apparatenlijst van RVO.

B. Zonneboilers

Vanaf 26 januari 2022 heeft men recht op de verhoogde subsidiebedragen voor zonneboilers. Dit geldt voor aanvragen die vanaf 26 januari zijn ingediend en waarbij de zonneboiler is geïnstalleerd op of na 1 januari 2022. Is de zonneboiler voor 1 januari 2022 geïnstalleerd? Dan geldt het lagere bedrag van 2021. De hoogte van het subsidiebedrag is afhankelijk van de installatie en varieert tussen ca. € 500,- en € 4.000,-. Kijk voor het juiste bedrag op de apparatenlijst van RVO.

C. Aansluiting op warmtenet

De subsidie voor een aansluiting op een warmtenet bedraagt

€ 3.325.

D. isolatie maatregelen
Specifieke voorwaarden:
Wanneer men subsidie aanvraagt voor een isolatiemaatregel, moet er altijd nog minimaal 1 andere maatregel genomen worden. Dat kan door een ander type isolatiemaatregel of een warmtepomp, zonneboiler of aansluiting op een warmtenet.
a. als er HR++-glas en Triple glas gecombineerd wordt, dan moet het totaal aantal m2 te vervangen glas opgeteld altijd minimaal 8m2 zijn. Maximaal 45m2 subsidie.
Het maximaal aantal m2 blijft hetzelfde als men bij HR++-glas en Triple glas kiest voor een combinatie met kozijnpanelen of isolerende deuren, dan telt het aantal m² op bij het glas op.
b. voor HR++-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 1,2 W/m2K, voor Triple-glas geldt een U-waarde van ten hoogste 0,7 W/m2K.
c. bij de toepassing van HR++-glas of Triple glas dan moet dit ter
vervanging van bestaand glas zijn.
d. bij de toepassing van Triple glas is het verplicht om ook de kozijnen te vervangen door isolerende kozijnen met een U-waarde van ten hoogste 1,5 W/m2K.
e. alle isolatiemaatregelen moeten zijn uitgevoerd in de bestaande thermische schil.
f. kiest men bij het type isolatiemaatregel vloer- of bodemisolatie,
spouwmuurisolatie of dakisolatie, voor het isolatiemateriaal lokaal gespoten PIR of PUR? Dan moet dit zijn aangebracht met een HFK-vrij blaasmiddel.

 

Isolatiemaatregel Uitvoering Subsidie per m2
Spouwmuur   € 8
Dak of zolder-/vlieringvloer Dak
Zolder- of vlieringvloer
€ 30
€ 8
Gevel Binnen- of buitengevel € 38
Vloer en/of bodem Vloer
Bodem (eventueel gecombineerd met vloerisolatie)
€ 11
€ 6
Hoog rendements glas HR ++ glas U ≤ 1,2
Triple glas U ≤ 0,7
Panelen in combinatie met HR++-glas
Panelen in combinatie met triple glas en (nieuw) isoleren kozijn
€ 53
€ 150
€ 15
€ 75

 

2. Zeer energiezuinig pakket SEEH eigenaar én bewoner

De Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) is bestemd voor (gemengde) Verenigingen van Eigenaars (VVE’s), woonverenigingen en wooncoöperaties die energie willen besparen in hun gebouw(en).

Uitsluitingen zijn:

 • commercieel vastgoed binnen de VVE (zoals winkels of kantoren)
 • het verbouwen van scholen of kantoren tot woningen (zogenoemde “transformatie”)
 • het opsplitsen van één woonhuis in meerdere appartementen
 • nieuwbouw

U kunt subsidie aanvragen voor:

 • een energieadvies door een gecertificeerde energieprestatieadviseur, eventueel in combinatie met procesbegeleiding en/of een meerjaren onderhoudsplan (MJOP). Hiervoor heeft u het advies, een factuur en betalingsbewijs nodig;
 • energiebesparende maatregelen of voor een samenhangend ‘zeer energiezuinig pakket’. Voor beide geldt dat de isolatiewerkzaamheden pas mogen starten ná het indienen van de subsidieaanvraag.

  3. Zonnepanelen en de kleineondernemersregeling (KOR)

  Waarom?

  De particulier levert stroom aan het energienet (feitelijk is dit bij alle installaties het geval), daarom kan zij worden aangemerkt als ondernemer voor de Omzetbelasting. Over de opbrengst moet een deel afdragen worden aan de Belastingdienst, het zogenaamde forfait. Deze is afhankelijk van het opwekvermogen in Wattpiek van de PV-installatie, € 20,- per 1.000Wp op het dak.

  Het totale btw-bedrag op de aanschaf van de PV-installatie kan terug gevraagd
  worden en zal minus het forfaitbedrag uitgekeerd worden. 

   


  Per wanneer ga ik deelnemen?
  Uw deelname aan de KOR gaat in op 1 januari van het jaar dat volgt op het jaar van de aanschaf van de zonnepanelen. Dus koopt u in 2020 zonnepanelen dan gaat uw deelname in op 1 januari 2023. U kunt in 2022 dus gewoon uw btw terugvragen als u er voor kiest om deel te nemen.
  Btw betalen U hoeft vanaf 2023 geen btw te betalen over de stroom die u levert aan uw energiebedrijf. Ook niet over de stroom die u zelf verbruikt. In 2022 betaalt u die btw nog wel.
  Btw-aangifte U doet maar 1 keer btw-aangifte: om uw btw terug te vragen. En om de verschuldigde btw aan te geven.   
  Btw terugvragen U vraagt in uw 1e btw-aangifte de btw terug over de aanschaf en installatie van de zonnepanelen.  
  Hoe lang doet u mee? U doet mee aan de KOR voor een periode van minimaal 3 jaar. U kunt uw deelname dus niet tussentijds beëindigen omdat u bijvoorbeeld een grote investering wil doen zoals nieuwe zonnepanelen. Ook eventuele nieuwe ondernemersactiviteiten die u start binnen die 3 jaar vallen onder de KOR. Uw deelname eindigt alleen als uw omzet boven de € 20.000 komt.

   

  Hoeveel btw mag u terugvragen over de zonnepanelen?

  Dat ligt eraan: hebt u niet-geïntegreerde of geïntegreerde zonnepanelen?

  A. Niet-geïntegreerde zonnepanelen en btw terug vragen

  Niet-geïntegreerde zonnepanelen hebt u wanneer de zonnepanelen alleen worden gebruikt om stroom op te wekken, en zij niet ook de functie van dakbedekking hebben. Van deze zonnepanelen mag u álle btw die aan u in rekening is gebracht, terugvragen.

  B. In dak geïntegreerde zonnepanelen en btw terug vragen

  U mag 1/3 deel van de btw die aan u in rekening is gebracht, terugvragen. 

  Waarom 1/3 deel van de btw?

  De belastingdienst rekent als volgt: u gebruikt uw zonnepanelen voor 50% als dakbedekking. De dakbedekking geldt als privégebruik. Hiervoor hebt u geen recht op aftrek. Voor 50% gebruikt u de zonnepanelen om stroom op te wekken. Uit de praktijk blijkt dat 1/3 deel van de opgewekte stroom privé wordt gebruikt. Hiervoor hebt u ook geen recht op aftrek. Het overige 2/3 deel van de stroom wordt terug geleverd aan de energiemaatschappij. Bij elkaar genomen betekent dit dat u 1/3 deel (2/3 deel x 50%) van de btw die in rekening is gebracht voor de aanschaf en installatie (de voorbelasting) van de zonnepanelen kunt terugvragen.

  4. Subsidieregeling RVO MIA elektrisch rijden voor ondernemers 

   De ondernemer heeft veel voordeel als men elektrisch rijdt. In Nederland zijn er namelijk fiscale regelingen die het elektrisch rijden stimuleren. Ook een investeringen in laadpalen kan fiscaal of voor een subsidie interessant zijn. Met de MIA profiteert de ondernemer van een investeringsaftrek die kan oplopen tot 45% van het investeringsbedrag. Die aftrek komt bovenop de gebruikelijke investeringsaftrek. Met de Vamil kan men 75% van de investeringskosten afschrijven. Dat kan op een tijdstip dat men zelf bepaalt. Dit levert u een liquiditeits- en rentevoordeel op. De MIA\Vamil is voor alle ondernemers die belastingplichtig zijn voor inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook een overheidsorganisatie, stichting of vereniging kan gebruikmaken van de MIA\Vamil, als die belastingplichtig is voor vennootschapsbelasting. De regeling is niet voor particulieren.

   

  Meer actuele informatie vindt u via onderstaande snelkoppelingen: 

  Algemene MIA/VAMIL informatiepagina: 
  http://www. https://www.rvo.nl/subsidie-regelingen/mia-en-vamil 

  Brochure MIA/VAMIL (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland): 
  https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/mia-vamil

  Over Solarpas

  Met duurzame investeringen in huis en/of bedrijfspand wordt er op de energierekening bespaard en het woon- en werkcomfort verhoogd. U levert daarnaast een bijdrage aan een beter milieu.

  Wij proberen een positieve bijdrage te leveren in de transitie naar duurzaamheid. Daarom vindt u bij Solarpas de 3 nodige disciplines onder 1 dak om tot een duurzame uitvoering van uw woning of bedrijfsvastgoed te komen:

  ISOLATIE HR+++ LAADPALEN ZONNEPANELEN

  Wat bieden wij aan?

  Zonnepanelen.

  Met de inzet van zonnepanelen kunt u zelf energie opwekken en besparen op energiekosten. Bovendien draagt u direct bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot en een duurzame toekomst voor volgende generaties. Voor de huizenbezitters: zonnepanelen kunnen zorgen voor een gunstiger energielabel. Dit kan de waarde van uw woning verhogen.

  meer lezen over zonnepanelen

  Laadpalen.

  De verkoop van nieuwe elektrische auto’s komt in 2020 uit op zo’n 65 duizend stuks. Daarmee zouden elektrische auto’s een aandeel van 15 procent krijgen bij de totale verkoop van nieuwe auto’s in Nederland. Deze trend zal zeker doorzetten en wellicht heeft u ook al een vol-elektrische of hybride auto. Wat is er dan lekkerder dan een laadpaal aan huis….uw auto laadt ’s nachts op terwijl u slaapt en de volgende dag gaat u weer volgeladen op pad.

  meer lezen over laadpalen

  Isoglas HR+++

  Bij energie besparen wordt vaak gedacht aan het vervangen van de ketel, het plaatsen van zonnepanelen en bewust omgaan met energie. Maar in een doorsnee woning gaat tot 15% van de warmte via ramen en deuren verloren. De kunststof kozijnen zelf zijn door hun holle constructie ook meer isolerend dan hout of aluminium. Net als bij (drie)dubbel glas zorgen de luchtlagen in het kunststof kozijn voor de isolatie.

  meer lezen over Isoglas HR+++

  Isolatie.

  Een goed geïsoleerde woning of bedrijfspand is beter voor het milieu. Het warmte verlies is minder zodat er minder gas of stroom verbruikt wordt. Dat scheelt CO2-uitstoot en is dus goed voor het klimaat. Een goed geïsoleerde woning of bedrijfspand scheelt kosten. Wij verzorgen voor u vloer-, dak, en/of gevelisolatie.

  meer lezen over isolatie

  Wat vinden anderen?

  Deskundige uitvoer en hoog vertrouwen!

  De klus is geklaard en de panelen werken alle 14. Daarbij ben ik erg tevreden over de heren die alles aangelegd hebben. Deskundige en prettige mensen. Al met al heel blij dat ik kennis heb gemaakt met Solarpas via mijn buren en dat ik nu over zonnepanelen beschik. Ook dank voor de rol van de adviseur in deze en de wijze waarop de adviseur alles uitgelegd heeft en daar de tijd voor genomen heeft. Dat heeft mij veel vertrouwen gegeven.

  Lizelotte Smits

  Samen met Solarpas gestart met verduurzamen!

  Na het heldere advies van Solarpas bij mij thuis en de informatieavond in Amersfoort besloten om zonnepanelen te laten installeren! Zeer tevreden met het resultaat!

  John van den Brom - Trainer FC Utrecht

  Ik ben zeer goed en professioneel geholpen vanaf de aanvraag tot de installatie

  Ze weten waarover ze het hebben en geven een zeer deskundig advies op maat.

  Laszlo Baranyi

  Ik ben blij dat ik deze stap heb gezet op het pad van de verduurzaming samen met Solarpas.

  Eind juni heb ik 14 zonnepanelen laten plaatsen door Solarpas en ben zeer tevreden over het verloop van het gehele proces.

  Ruud Stolk

  Top installatie en fijne app om de opbrengst te volgen.

  Professioneel geïnstalleerd met optisch zeer mooie panelen. Aanrader! 

  Roy Oude Lansink
  Snel en eenvoudig een afspraak maken?
  Laat je vrijblijvend adviseren

  Bel direct naar 085 - 3030048 of vul het formulier in